RÓŻNOŚCI

Bezpieczna podróż z PKP Intercity podczas epidemii. Częstsze dezynfekowanie i czyszczenie pociągów

PKP Intercity w trakcie pandemii

Na tory wracają kolejne pociągi PKP Intercity, zawieszone do tej pory z powodu epidemii koronawirusa.

Przewoźnik planuje systematyczne zwiększanie liczby połączeń przy jednoczesnym prowadzeniu działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych podróży.

Zapotrzebowanie na podróżowanie zmieniło się wraz z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych w związku z tym regulacji w przestrzeni publicznej. Ich stopniowe znoszenie przekłada się na ponowny wzrost potrzeby i chęci przemieszczania się. PKP Intercity jest przygotowane na zapewnienie bezpiecznych przejazdów.
W PKP Intercity słowo „bezpieczeństwo” codziennie odmieniane jest przez wszystkie przypadki niezliczoną ilość razy. Zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i pracowników stanowią absolutny priorytet, a działania są nastawione na ich zapewnienie.

Co drugie miejsce wolne

W trosce o zapewnienie zachowania odpowiednich odległości pomiędzy pasażerami na pokładach pociągów przewoźnik umożliwia obecnie zakup biletów na 50 proc. miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce.
W jednej transakcji można zarezerwować miejsca w obrębie jednego przedziału. Maksymalna liczba miejsc możliwa do zarezerwowania w jednej transakcji i w jednym przedziale zostaje więc ograniczona do 4 miejsc w wagonach z przedziałami ośmioosobowymi i do 3 miejsc w wagonach z przedziałami sześcioosobowymi. Przydzielanie co drugiego miejsca obowiązuje także w wagonach z przestrzenią bezprzedziałową.
Jednocześnie we wszystkich pociągach obowiązują jedynie bilety z gwarancją miejsca do siedzenia. W wagonach 2. klasy pociągów jeżdżących na trasie Łódź – Warszawa – Łódź bilety jednorazowe są teraz wystawiane ze wskazaniem miejsca do siedzenia.

Analiza frekwencji

PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach. Ponadto na stacjach z najwyższą frekwencją i wymianą podróżnych obecni są pracownicy PKP Intercity, którzy przy wsparciu Straży Ochrony Kolei czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnością podróży oraz monitorują zapełnienie pociągów, wykonując jednocześnie czynności kontrolne, wspomagając drużyny konduktorskie. Te działania pozwalają na reakcję, gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy mogą być wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi.

Aby umożliwić bezpieczną podróż jak największej liczbie osób zainteresowanych danym połączeniem, PKP Intercity apeluje o kupowania biletów z wyprzedzeniem oraz pobierania rezerwacji miejsc do biletów okresowych. Dzięki temu przewoźnik będzie mógł efektywnie dostosowywać ofertę do obecnego zapotrzebowania.
PKP Intercity zachęca także do kupowania biletów przez kanały zdalne, m.in. przez stronę internetową czy aplikację mobilną, co pozwala dodatkowo ograniczyć kontakt z innymi osobami.

Częstsze dezynfekowanie i czyszczenie pociągów

W ostatnich tygodniach PKP Intercity zwiększyło częstotliwość dezynfekowania i czyszczenia składów. Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów przewoźnika, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.

Troska o innych

Przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności stosowania się do ogólnie obowiązujących zasad, których przestrzeganie przyczynia się do zdrowia i bezpieczeństwa innych, tj. zasłanianie ust i nos, zachowywanie bezpiecznej odległości, częste mycie rąk.
W środki ochrony osobistej i utrzymania higieny osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne, żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych wyposażeni są kierownicy pociągów i konduktorzy.

Stopniowe zwiększanie liczby kursujących pociągów

Od 3 maja br. na tory wróciło już kilkanaście zawieszonych lub skróconych wcześniej połączeń PKP Intercity. Przewoźnik planuje dalsze sukcesywne przywracanie połączeń. Kolejne decyzje będą zależne przede wszystkim od aktualnie panujących warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity. Absolutnym priorytetem dla spółki pozostaje troska o pełne bezpieczeństwo i komfort podróży.

Podróż i jej planowanie w 5 krokach

Podróżni, decydując się na przejazd pociągami PKP Intercity, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo współpasażerów powinni pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

1. Wcześniejsze zaplanowanie podróży i zakup biletu z wyprzedzeniem, co daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert, a także jest istotną informacją dla przewoźnika w zakresie zapotrzebowania na jego usługi;
2. W przypadku odbywania przejazdów na podstawie biletów okresowych, pasażerowie są proszeni o pobieranie rezerwacji miejsc, dając szansę przewoźnikowi na wzmocnienie składów i dostosowania oferty przewozowej;
3. Jeśli w danym pociągu bilety na przejazd nie są już dostępne, podróżni proszeni są o korzystanie z pozostałych pociągów będących w ofercie PKP Intercity;
4. Przed wejściem do pociągu oraz na jego pokładzie pasażerowie powinni mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas odbywania podróży;
5. Pasażerowie powinni zachowywać odpowiedni dystans, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

PKP Intercity w akcji #LOTdoDomu

PKP Intercity od 20 marca br. uczestniczyło w projekcie organizowanym przez Rząd Polski oraz Polskie Linie Lotnicze LOT, uruchomiając pociągi specjalne z Lotniska Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi organizowanymi przez PLL LOT. Połączenia w czterech kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu, były realizowane do 5 kwietnia br. Składy zatrzymywały się na wyznaczonych stacjach pośrednich, co ułatwiło podróżnym dotarcie do swoich domów. Trasy przejazdu pociągów zostały ustalone w odniesieniu do największego zainteresowania pasażerów korzystających z samolotów.
 
PKP Intercity przez 17 dni uczestnictwa w akcji #LOTdoDomu, wykonało 68 kursów ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina, z których skorzystało łącznie 3171 podróżnych.

Wszystkie przejazdy odbyły się z zachowaniem opracowanych specjalnie na tę okazję zasad bezpieczeństwa, gwarantujących bezpieczną podróż zarówno powracającym do domów, jak i pracownikom przewoźnika.

Bezpieczeństwo pracowników

Od samego początku funkcjonowania specjalnego wieloobszarowego zespołu wewnątrz Spółki, PKP Intercity podjęło decyzję o zakupie i rozpoczęło wyposażanie kierowników pociągów i konduktorów w maseczki i rękawiczki ochronne, żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych.
PKP Intercity wyposażyło także w środki ochrony osobistej oraz dodatkowe środki do utrzymania higieny osobistej maszynistów, pracowników kas i Centrów Obsługi Klienta, pracowników technicznej obsługi taboru, jak również osoby pracujące w biurach. Środki będą dostarczane pracownikom do czasu zakończenia stanu epidemii.
Aby zapewnić odpowiednie rezerwy środków ochrony osobistej 10 kwietnia br. PKP Intercity uruchomiło we własnym zakresie produkcję maseczek wielorazowych, a od 20 kwietnia br. przyłbic ochronnych. Do tej pory uszyto blisko 7 tysięcy maseczek i wyprodukowano niemal pół tysiąca przyłbic.
W ośmiu miastach PKP Intercity prewencyjnie przygotowało miejsca czasowego pobytu na wypadek konieczności odbycia kwarantanny przez pracowników lub wystąpienia sytuacji kryzysowej, która wymusiłaby ich czasowe odizolowanie.

Zapewnienie ciągłości działania spółki

PKP Intercity opracowało i wdrożyło plany działania dla biura centrali i wszystkich czterech zakładów spółki, zapewniających ciągłość działania i realizacji przewozów.
Czas ograniczonego zapotrzebowania na podróże i związanego z tym zmniejszonego stopnia eksploatacji taboru przeznaczony jest na odpowiednie przygotowanie techniczne floty PKP Intercity. Wykonywane są przeglądy i naprawy, które pozwolą na płynne włączenie taboru do ruchu po ponownym uruchomieniu zawieszonych obecnie połączeń. Wagony przygotowywane są do sezonu letniego. Obecnie trwają m.in. przeglądy i konserwacja instalacji klimatyzacji.
W celu złagodzenia sytuacji kryzysowej wywołanej trwaniem epidemii, co spowodowało spadek zapotrzebowania na przewozy o ok 94 proc. w zakresie rezerwacji biletów oraz chcąc utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a także mając na uwadze ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki oraz sprawiedliwe i solidarne rozłożenie obciążeń na wszystkie zespoły pracownicze, grupy zawodowe i pracowników PKP Intercity, została podjęta decyzja, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, m.in. o obniżeniu wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego – wynagrodzenia. Obniżonym wymiarem czasu pracy o 20 proc. zostają objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button