WARSZAWA

Awaria w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Rząd zbuduje most pontonowy i rurociąg

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie

Kolejne informacje i działania w sprawie awarii kolektora przesyłowego ścieków pod Wisłą.

„Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni „Czajka” „- poinformował minister Michał Dworczyk po zakończeniu sztabu kryzysowego zwołanego przez szefa rządu w związku z awarią w Warszawie kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka”. Wzięli w nim udział m.in.: minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister zdrowia Łukasz Szumowski, wiceminister Anna Moskwa, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

Szef KPRM podkreślił, że premier był cały dzień informowany o rozwoju sytuacji. W obliczu katastrofy ekologicznej zdecydował o budowie alternatywnego rurociąg. Kontynuując dodał, że „to przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu najbliższych dni, dużą rolę do odegrania będą miały tu służby państwowe”.

Minister środowiska podkreślił, że „Niezwykle ważnym zadaniem jest zbudowanie rurociągu zastępczego, by przerwać wylewanie ścieków surowych do Wisły”.

Dla rządu priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców, dlatego też po otrzymaniu informacji o awarii podjął natychmiastowe działania. W zaistniałej sytuacji, w obliczu katastrofy ekologicznej nie ma podziałów politycznych. Strona rządowa zapewnia mieszkańców miast położonych na północ od Warszawy oraz ich samorządy o pełnym wsparciu podległych służb oraz wojska w usuwaniu skutków tego kataklizmu.

Służby podległe ministerstwu środowiska na bieżąco monitorują jakość wody od Warszawy do ujścia Wisły. PGW Wody Polskie udostępniły sprzęt pływający dla inspekcji sanitarnych do poboru próbek. Centrum operacyjne Wód Polskich pracuje w systemie całodobowym. Pracownicy obliczają przepływy przy stale zmniejszającym się poziomie wody w Wiśle. Natomiast w Płocku zwołano posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wojewody oraz służb podległych zajmujących się stanem wody.

Minister Michał Dworczyk: Budowa alternatywnego rurociągu rozpocznie się niezwłocznie

W KPRM odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze rządowe i samorządowe rozmawiali o awarii w oczyszczalni „Czajka”. W spotkaniu wziął udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak poinformował szef KPRM „Premier podjął decyzję o tym, aby projekt budowy alternatywnego rurociągu został rozpoczęty niezwłocznie”. Zostanie on zbudowany w porozumieniu z władzami stolicy. „Wojsko będzie tu odgrywało zasadniczą rolę w budowie mostu pontonowego, przez który zostanie przerzucony ten by-pass” – dodał minister Michał Dworczyk. Poinformował również, że wszystkie prace wykonywane przy tym projekcie zostaną sfinansowane z rezerwy ogólnej premiera.

„To jest taki moment, gdzie trzeba się skupić i jak najefektywniej przeprowadzić ten projekt, by ścieki jak najszybciej przestały być wrzucane, do Wisły i aby dłużej nie tworzyły zagrożenia dla rzeki i mieszkańców, którzy mieszkają w ośrodkach na północ od Warszawy” – podsumował.

Prezydent stolicy w Płocku

29 sierpnia, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski spotkał się z prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim, aby porozmawiać o skutkach awarii kolektora przesyłowego ścieków pod Wisłą, wsparciu i koordynacji wspólnych działań w tym trudnym czasie.

W ramach współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy i Wodociągów Płockich, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zarządził dodatkowe, regularne przeprowadzanie pomiarów wody w Wiśle na odcinku rzeki między obydwoma miastami.

– Warszawska kranówka jest bezpieczna, a my staramy się pomóc innym miastom w dół rzeki. Dziś, z pomocą MPWiK pobraliśmy w Płocku pierwszą próbkę wody z Wisły, aby mieć punkt odniesienia przed nadejściem fali po wczorajszej awarii rurociągu. Między Warszawą a Płockiem jest siedem takich punktów poboru próbek, które w następnych dniach będziemy badali w dwóch akredytowanych laboratoriach MPWiK– mówił Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Płocku i dodał – Badania wody będą wykonywane tak długo, aż uznamy, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców oraz środowiska.

Dzisiaj w Płocku nastąpił pierwszy pobór wody z Wisły po awarii kolektora przesyłowego ścieków w Warszawie. Punktów pomiaru na linii Warszawa-Płock jest siedem: to okolice warszawskiego ujęcia wody Gruba Kaśka, za oczyszczalnią „Czajka” (500 metrów od miejsca zrzutu ścieków) przed i za Nowym Dworem Mazowieckim, w Wyszogrodzie, Zakrzewie Kościelnym i Płocku.

Próbki wody z Wisły są kierowane do dwóch akredytowanych laboratoriów MPWiK, które znajdują się w zakładzie Spółki w Wieliszewie pod Warszawą i w oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Podczas spotkania prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zapewnił, że obecnie sytuacja w mieście jest stabilna i nieustannie monitorowana. Wodociągi Płockie są przygotowane do uzdatniania wody pobieranej z Wisły. Prowadzone są również wzmożone kontrole jakości wody zarówno surowej (przed uzdatnianiem), jak i po uzdatnieniu, która jest dostarczana mieszkańcom. Kontrole prowadzą również Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Awaria kolektora w Warszawie – podejmowane działania (stan na 30 sierpnia, godz. 14:00)

Znalezienie przyczyn awarii, ograniczenie zrzutu nieczystości do Wisły i naprawa uszkodzeń – to działania, które prowadzone są w związku z awarią miejskiego kolektora przesyłowego.

– Wszystkie procesy dzieją się równolegle. Nasi eksperci oceniają przyczyny i skutki awarii do której doszło, a jednocześnie podejmujemy prace, które pozwolą nam zminimalizować zrzut ścieków do Wisły – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy po spotkaniu sztabu kryzysowego w MPWiK. – Cieszę się również, że rząd wziął pod uwagę to, co mówiłem od samego początku tej awarii. Przede wszystkim potrzeba współpracy. Później przyjdzie czas na ocenę tego co się stało.

Na miejscu awarii wciąż pracują eksperci. Ich zadaniem jest określenie przyczyn, a także ocena możliwości i oszacowanie czasu naprawy uszkodzonych kolektorów.

Równocześnie toczą się prace zmierzające do maksymalnego ograniczenia zagrożeń bakteriologicznych w związku ze zrzutem nieczystości. Jeszcze w weekend mają zostać zainstalowane urządzenia, które w oparciu o nowatorską technologię, będą ozonować ścieki. Dzięki temu w nieczystościach nie będzie większości bakterii.

Wraz z przedstawicielami rządu i wojska analizowana jest możliwość zbudowania mostu pontonowego lub przeprawy na pływakach, którą byłyby poprowadzony rurociąg do oczyszczalni. Na miejscu zrzutu są już specjaliści i naukowcy z całej Polski, których zadaniem jest określenie warunków, jakie przeprawa musi spełniać, aby przesył mógł odbywać się w sposób bezpieczny. Badane są m.in. parametry dotyczące wyporności mostu, potrzebnego stanu wody w Wiśle oraz siła i kierunek prądu rzecznego.
(KPRM, UMW)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button