POLSKA

Apel Zbigniewa Ziobro do Andrzeja Dudy. „Koniec z anarchizacją systemu sprawiedliwości przez sędziów”

Sądy w Polsce

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zwrócił się do z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie działań mających zapobiec anarchizacji systemu sprawiedliwości przez niektórych sędziów.

W ocenie Zbigniewa Ziobro to prezydent jako posiadający ustawowe kompetencje w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego jest władny zainicjować stosowne działania stabilizujące sytuację w sądownictwie.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wskazał przykład orzeczenia sędziów Sądu Najwyższego z 15 lutego 2023 r., którzy uchylili wyrok za poważne przestępstwa kryminalne, podnosząc zarzut rzekomo niewłaściwej obsady składu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sprawa dotyczyła m.in. Krzysztof U., który został oskarżony o szereg przestępstw kryminalnych, w tym o:

  • kierowanie uprzednio założoną przez siebie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym,
  • usiłowanie rozboju,
  • kierowanie czynem zabronionym w postaci sprowadzenia we wrześniu 2019 r. w Warszawie przy ul. Foksal zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w celu doprowadzenia spółki do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
  • udział w pobiciu,
  • niszczenie mienia oraz inne przestępstwa.

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go za to na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Warszawie złagodził karę pozbawienia wolności orzeczoną przez sąd I instancji, uniewinniając oskarżonych od niektórych przestępstw, jak też modyfikując opisy niektórych z nich. Skazani mieli jednak w dalszym ciągu do odbycia na mocy tego prawomocnego wyroku wieloletnie kary pozbawienia wolności.

Co istotne w innej sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie, Krzysztof U. wraz z innymi osobami został w kwietniu 2021 r zatrzymany w związku zleceniem zabójstwa małego świadka koronnego oraz żony prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzącego powyższe postępowanie, a także zleceniem ciężkiego uszkodzenia ciała sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał wyrok w sprawie Krzysztofa U. Sprawa została zakończona skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Oskarżonym grożą kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta ocenił, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest w zapaści. Podał też przykłady dwóch orzeczeń sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka.

Orzeczeniem z początku lutego 2023 r. sędzia odroczył wykonanie kary 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności sprawcy, który dopuścił się brutalnego rozboju, w trakcie którego bił swoją ofiarą m.in. tłuczkiem do mięsa po głowie, a także dusił ją przy użyciu kabla założonego na szyję.

Jak podkreślił Sebastian Kaleta, skazany dobrowolnie poddał się karze i ani on ani jego obrońca nie zaskarżyli wyroku. W uzasadnieniu postanowienia sędzia Piotr Gąciarek wskazał m.in., że w sprawie zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 2 kpk, gdyż sędzia orzekający w składzie skazującym oskarżonego był powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw, co ma dyskwalifikować wyrok. Co więcej sędzia Piotr Gąciarek zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie kasacji na korzyść skazanego.

Innym orzeczeniem z 16 lutego 2023 r. sędzia Piotr Gąciarek, działając z urzędu zawiesił postępowanie wykonawcze wobec skazanego na 3 lata pozbawienia wolności za pranie brudnych pieniędzy w kwocie 6,5 mln zł, poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT, pomocnictwo do oszustwa w stosunku do mienia wielskiej wartości oraz przestępstwa podatkowe do czasu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego zdaniem sędziego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W tym przypadku sędzia również uznał, że sąd był nienależycie obsadzony, gdyż w trzyosobowym składzie orzekającym zasiadała sędzia powołana na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw. Podobne jak w poprzedniej sprawie zasygnalizował, że po uprawomocnieniu się postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego, zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie kasacji na korzyść skazanego.

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która w ramach karuzeli vatowskiej opartej na fikcyjnym obrocie złotem dokonała nielegalnego transferu ponad 49 mln zł., które stanowiły korzyści związane z popełnieniem czynu zabronionego. Akt oskarżenia skierowała Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z sierpnia 2020 r. , częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który kwestionuje sędzia Piotr Gąciarek skazano 4 osoby na kary 6; 3 oraz 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button