POLSKA

Akcja „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”. Tereny narciarskie, autokary do kontroli

„Bezpieczne ferie”

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku.

Aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci, jak co roku, dbają o bezpieczeństwo podróżujących po polskich drogach. Już 11 stycznia 2019 r. rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”, które wspierane są akcją informacyjno-edukacyjną „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” skierowana jest głównie do kierujących pojazdami (transport zbiorowy i indywidualny). Prowadzone w ramach akcji działania profilaktyczne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:

– przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze);
– stan techniczny pojazdu;
– bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci;
– swój stan psychofizyczny;
– koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu.

Równolegle prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne „Bezpieczny PAS(ażer)”. Policjanci w ramach akcji będą przypominać pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Ponadto policjanci w całym kraju uczestniczą i będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane są zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

WARTO WIEDZIEĆ

Wyjazdy indywidualne (samochód osobowy)

Na bezpieczeństwo jazdy oprócz stanu psychofizycznego kierowcy, przestrzegania przez niego przepisów czy zachowania pasażerów, znaczący wpływ ma stan techniczny pojazdu.

Przed wyjazdem należy sprawdzić m.in.:

 • poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju w silniku, płynu chłodzącego silnika, płynu hamulcowego;
 • poziom płynu do spryskiwacza (warto zabrać ze sobą zapasowy pojemnik z płynem do spryskiwaczy, dostosowany do niskiej temperatury);
 • stan wycieraczek szyb i sposób ich działania;
 • ciśnienie w oponach;
 • działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu, w tym czystość kloszy reflektorów przednich i tylnych pojazdu (warto zaopatrzyć się w komplet zapasowych żarówek);
 • działanie sygnału dźwiękowego;
 • obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną gaśnicę.

Warto zaopatrzyć pojazd w linę holowniczą, łopatkę do odśnieżania, kamizelkę odblaskową, apteczkę i łańcuchy na koła.

Prowiant oraz przedmioty niezbędne w podróży najlepiej umieścić w schowkach („kieszeniach”) pojazdu. Postarajmy się nie zasłaniać widoczności kierowcy np. kładąc kurtki przy tylnej szybie. Większe bagaże umieszczajmy w bagażniku pamiętając, że źle zabezpieczony bagaż może się przesunąć i doprowadzić do zmiany środka ciężkości, a w konsekwencji do zmiany toru jazdy pojazdu. Wiele osób będzie przewoziło narty na dachu samochodu. Koniecznie należy sprawdzić czy są dobrze zamocowane.

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem. Wszelkich pojazdów, którymi będziemy się poruszać należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystając z uroków zimowego urlopu powinniśmy tak postępować, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia. Ponadto radzimy, aby przed wyjazdem poświęcić dosłownie kilkanaście minut na lekturę ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, co pozwoli na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego, zapoznanie się ze zmianami, a przede wszystkim zmusi nas do refleksji, co niewątpliwie przydaje się przed podróżą.

Wybierając się na zimowy wypoczynek kierowcy powinni zadbać również o siebie i przed trasą przede wszystkim wypocząć. Jeśli to możliwe należy rozpocząć podróż w godzinach, w których organizm jest przyzwyczajony do aktywności i najlepiej zanim zaczną się godziny szczytu.

Podczas jazdy zawsze należy zwracać uwagę na innych użytkowników drogi i utrzymywać bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na drogach jest ślisko i zalega śnieg. Do podróży lepiej wybierać trasy częściej uczęszczane, wtedy jest gwarancja, że są odśnieżone i dobrze przygotowane do ruchu. W czasie podróży warto też sprawdzać komunikaty drogowe podawane przez media.

Jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:

 • nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
 • nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;
 • nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
 • nie rozpraszaj kierowcy (nie „zagaduj”, nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy);
 • nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;
 • nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;
 • reaguj na przekraczanie prędkości;
 • nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – nie pozwól  mu dalszą jazdę.

W razie wypadku drogowego:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę – nie blokuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. 

„Bezpieczne ferie” na terenach narciarskich

W ramach działań pn. „Bezpieczne ferie” policjanci prowadzą przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Aby ferie były bezpieczne, policjanci służby prewencyjnej, jak co roku, dokładają wszelkich starań, a w szczególności apelują, zarówno do najmłodszych, jak i ich rodziców o rozwagę, by uniknąć zagrożeń, jakie mogą się pojawić w czasie zimowych zabaw.

Policjanci pełnią służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. W tym roku służba ta pełniona będzie na terenie 8 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w obecnym sezonie zaplanowano zaangażowanie blisko 350 policjantów, którzy bezpośrednio na stokach narciarskich dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji. Do służby na zorganizowanych terenach narciarskich wzorem lat ubiegłych kierowani są policjanci posiadający dobre umiejętności jazdy na nartach. Wśród policjantów pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich są także funkcjonariusze, którzy posiadają uprawnienia instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, nabyte dzięki aktywnemu zaangażowaniu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, którego przedstawiciele prowadzą specjalistyczne szkolenia kończące się egzaminem. Do tej pory w ramach współpracy z SITN PZN blisko 150 policjantów otrzymało uprawnienia instruktora bądź pomocnika instruktora narciarstwa PZN. Pełnią oni służbę na stokach narciarskich, a także wykorzystują nabyte umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego szkoląc policjantów przewidzianych do pełnienia tego rodzaju służby.

Policjanci pełniący służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w szczególności zwracają uwagę i uniemożliwiają dalszą jazdę osobom uprawiającym narciarstwo lub snowboarding, które znajdują się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego.

Szczególnym nadzorem objęte zostają osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, których to opiekunowie zobligowani są do niedopuszczenia ich do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Policjanci dbający o bezpieczeństwo i porządek publiczny na zorganizowanych terenach narciarskich przypominają korzystającym z zimowej formy wypoczynku o regułach zawartych w Dekalogu FIS, które należy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza.

„Bezpieczne ferie” 2019 – autokary do kontroli

W związku z feriami zimowymi policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwracają na kontrolę autokarów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów wiozących najmłodszych na taki wypoczynek. W czasie kontroli funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów.

Policjanci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowali wykaz stałych miejsc prowadzenia kontroli stanu technicznego autokarów i stanu psychofizycznego kierowców autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Biuro Ruchu Drogowego KGP opracowało wykaz tych punktów z terenu całego kraju wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców.

Przypominamy, że istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru wiozącego dzieci na wypoczynek. Można to zrobić osobiście w każdej jednostce Policji, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 997 lub 112. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy szansę uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.
(KGP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button