POLSKA

Akcja CBŚP. Zatrzymano ponad 13 tys. petard, broń i amunicję

Międzynarodowa akcja służb wymierzona w nielegalny rynek materiałów pirotechnicznych i wybuchowych

Ponad 13 tys. szt. petard i samodziałowych zestawów pirotechnicznych, broń oraz amunicję zabezpieczyli policjanci CBŚP podczas akcji, której celem było wyeliminowanie nielegalnej pirotechniki, w tym materiałów wybuchowych.

W działaniach przeprowadzonych na terenie czterech województw, funkcjonariuszy CBŚP wspierali policyjni chemicy i minerzy-pirotechnicy z komend wojewódzkich. Policjanci zatrzymali trzy osoby, w tym mężczyznę, u którego znaleziono materiały z pornografią dziecięcą.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji na co dzień nadzorują tematykę dotyczącą wyrabiania, przetwarzania, gromadzenia, posiadania, posługiwania się lub handlu samodziałowymi materiałami i urządzeniami wybuchowymi, których użycie może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach oraz tych, których posiadanie jest zabronione. Podczas ostatnich działań, przeprowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami z zarządów CBŚP, policjanci sprawdzili kilkanaście osób, na terenie kraju, które mogły posiadać nielegalną pirotechnikę i udostępniać sposoby wytwarzania samodziałowych materiałów wybuchowych. Tego typu substancje są niezwykle wrażliwe, a przez to skrajnie niebezpieczne.

Działania zostały przeprowadzone w minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego. W akcji, policjantów CBŚP wsparli eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jak również lokalnych laboratoriów poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji oraz policyjni minerzy – pirotechnicy. Głównym celem działań było sprawdzenie właściwego sposobu przechowywania, transportowania czy wprowadzania do obrotu materiałów koncesjonowanych. Przeszukano hurtownie, magazyny i sklepy zajmujące się obrotem środkami pirotechnicznymi, w stosunku do których zachodziło podejrzenie prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.

Podczas akcji policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 13 tys. szt. petard i samodziałowych zestawów pirotechnicznych. Wśród przejętych materiałów pirotechnicznych znajdowały się wyroby z usuniętymi oznaczeniami wskazującymi ich klasę oraz takie, na których posiadanie wymagana jest koncesja MSWiA lub pozwolenie wojewody. Dodatkowo, w jednym ze sklepów w województwie zachodniopomorskim policjanci odkryli czarny proch, a w woj. mazowieckim i wielkopolskim zabezpieczono dwie jednostki broni oraz amunicję.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Wśród nich jeden mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa opolskiego. Policjanci CBŚP wsparci przez funkcjonariuszy z Prudnika oprócz nielegalnych środków pirotechnicznych znaleźli treści pornograficzne z udziałem nieletnich tj. przestępstwo z art. 202 § 3 kk. Nagrania znajdowały się na nośnikach elektronicznych oraz sprzęcie komputerowym. Wszystkie te urządzenia zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie oraz do dalszej analizy. Ten mężczyzna usłyszał zarzut posiadania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, a następnie został tymczasowo aresztowany przez sąd na okres trzech miesięcy.

Pirotechnika zabezpieczona u pozostałych sześciu osób zostanie poddana analizie przez biegłego. W przypadku stwierdzenie przez niego, że są to improwizowane urządzenia wybuchowe, wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przedstawieniu kolejnych zarzutów.

Międzynarodowa akcja służb wymierzona w nielegalny rynek materiałów pirotechnicznych i wybuchowych

Na początku grudnia dzięki ogromnemu zaangażowaniu, determinacji i współpracy służb z wielu krajów rozbita została zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie sprzedawali materiały wybuchowe w postaci koncesjonowanych wyrobów pirotechnicznych klasy F4, T2 i P2. Na ich trop wpadli funkcjonariusze CBŚP z Łodzi. Ci policjanci wspólnie z KAS oraz ze służbami z Niemiec, Holandii i Francji, przy wsparciu Europol-u i Eurojust-u zatrzymali 35 podejrzanych, przejmując około 80 ton materiałów wybuchowych. Śledztwo nadzorowane jest przez łódzką Prokuraturę Krajową. W ostatnich dniach w Niemczech zatrzymano kolejne 50 osób, zabezpieczając materiały pirotechniczne i broń.

Policjanci z Zarządu w Łodzi CBŚP prowadzą pod nadzorem łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczące nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu na terenie Polski oraz przemytu do Europy znacznych ilości nielegalnych materiałów wybuchowych. Wszystko wskazuje na to, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej obracali wyrobami pirotechnicznymi klas F4,T2 i P2, którymi obrót i posiadanie jest zabronione. W związku z tym, że mogli działać na terenie różnych krajów Europy, policjanci skontaktowali się z tamtejszymi służbami, a wszelkie działania były prowadzone przy wsparciu Europol-u i Eurojust-u.

Policjanci CBŚP ustalając strukturę grupy docierali do kolejnych członków i informacji, dokładnie je sprawdzając. Z ich analizy wynikało, że przestępczy proceder miał być prowadzony pod przykrywką legalnej działalności handlu wyrobami pirotechnicznymi, do którego dochodziło poprzez strony internetowe. Według śledczych lider rozdzielał zadania poszczególnym członkom grupy, utrzymując bezpośredni kontakt z kontrahentami. Prawdopodobnie także on zajmował się rozliczeniami finansowymi za przeprowadzone transakcje, a także legalizował środki finansowe pochodzące z czynów zabronionych. Z ustaleń wynikało, że zarobione w ten sposób pieniądze inwestowane były w luksusowe samochody oraz nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że polskie strony internetowe, na których oferowano wyroby pirotechniczne posiadały duplikaty przeznaczone wyłącznie dla klientów zagranicznych. Policjanci ustalili, że za pośrednictwem tych duplikatów odbywał się nielegalny handel materiałami wybuchowymi w postaci wyrobów pirotechnicznych klas F4, T2 i P2. Transakcje odbywały się bez koncesji zezwalającej na legalne wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie i transportowanie tych materiałów. Z ustaleń śledczych wynika, że towar głównie trafiał do Holandii, Niemiec oraz krajów skandynawskich.

Równolegle do wątku związanego z obrotem materiałami wybuchowymi prowadzone są przez Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi czynności dotyczące prania pieniędzy i związane z tym uszczuplenia podatkowe.

Podczas wstępnych działań na terenie Polski policjanci CBŚP przejęli przesyłki, w których było przeszło 500 kg materiałów wybuchowych, w postaci wyrobów pirotechnicznych, w tym klas F4, T2 i P2. Dodatkowo na terenie Niemiec oraz Holandii miejscowa policja oraz służby celne ujawniły również przesyłki z materiałami wybuchowymi tych klas. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli przeszło 200 paczek.

Międzynarodowe ogromne uderzenie w grupę zostało przeprowadzone w listopadzie, kiedy to służby w Polsce i w Niemczech zatrzymały łącznie 35 podejrzanych.

Na terenie naszego kraju w działaniach było zaangażowanych ponad 350 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, SPAP KWP w Radomiu i Łodzi, BOA KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ci funkcjonariusze w województwie mazowieckim, śląskim i łódzkim zatrzymali 57 osób. Jedna osoba została zatrzymana w Niemczech, gdzie podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli materiały wybuchowe, w postaci wyrobów pirotechnicznych. Podczas akcji w Polsce zlikwidowano 5 magazynów, zabezpieczając około 80 ton materiałów wybuchowych w postaci koncesjonowanych wyrobów pirotechnicznych klasy F4/T2/P2, o przybliżonej wartości około 5 mln euro.

Zabezpieczono także dokumentację związaną z tym procederem oraz kilkadziesiąt telefonów komórkowych, komputery, laptopy, elektroniczne nośniki informacji oraz narkotyki. Zabezpieczone materiały stanowią teraz dowód w sprawie.

Decyzją prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Łodzi Prokuratury Krajowej 35 zatrzymanym przedstawiono zarzuty, z czego 27 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jedna osoba dodatkowo usłyszała zarzut kierowania nią. Ponadto niektórzy z zatrzymanych są podejrzani m.in. o pranie pieniędzy, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz sprzedaży bez koncesji materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych o wysokiej sile rażenia (art. 36 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2017.290 j.t. z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym). Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd tymczasowo aresztował 9 podejrzanych, a 17 osób zostało objętych dozorami policyjnymi.

Policjanci CBŚP, przy wsparciu Europol-u, wspólnie z policją francuską i holenderską zabezpieczyli serwery informatyczne, na których znajdowały się informacje istotne dla sprawy oraz dowody świadczące o prowadzonym procederze przestępczym. Czynności procesowe na terenie tych państw realizowane były na podstawie wydanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. W Niemczech i Holandii zabezpieczono także kilkadziesiąt przesyłek z pirotechniką.

W ostatnich dniach przeprowadzono kolejną akcję, tym razem w Niemczech, gdzie równocześnie przeszukano domy u 50 osób, podejrzanych o zamawianie nielegalnych materiałów pirotechnicznych w polskich sklepach internetowych. Oprócz dużych ilości pirotechniki zabezpieczono również improwizowane urządzenia wybuchowe, broń palną i amunicję. W jednym przypadku konieczna była ewakuacja osób z kilku domów, aby zapewnić bezpieczne usunięcie materiałów pirotechnicznych i wybuchowych.
(CBŚP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button