POLITYKAPOLSKA

Afera mailowa. Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury na Dworczyka i Morawieckiego

Nowoczesna

Szef Nowoczesnej Adam Szłapka w związku z ujawnionymi w mailach Michała Dworczyka informacjami o możliwości popełnienia przestępstwa przez czołowych polityków PiS składa zawiadomienie do prokuratury.

Zawiadomienie dotyczy 17 różnych spraw z 12 paragrafów z Kodeksu Karnego oraz 16 osób.

Chodzi m.in. o premiera Morawieckiego i szefa KPRM Dworczyka.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

W imieniu własnym, na podstawie art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 z późn. zm) (zwany dalej k.p.k) składam zawiadomienie na możliwość popełnienia przestępstwa:

1. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Michała Dworczyka w związku z uzależnieniem innej osoby od siebie, polecając jej wykonanie czynu zabronionego, co wyczerpuje znamiona Art. 18 kk w zw. z art.229 kk.


2. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Tomasza Matynię w związku z niedopełnieniem ciążącego na nich obowiązku udostępnienia informacji publicznej, co wyczerpuje znamiona ujęte w przepisie Art. 23 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


3. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Bogumiła Gwoździka, Tomasza Maciejewskiego, Annę Lutek, Andrzeja Kensbok, Piotra Sosińskiego, Wojciecha Maja w związku z udzieleniem korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną, co wyczerpuje znamiona Art. 229 kk.

4. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka w związku z obietnicą udzielenia korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, co wyczerpuje znamiona Art. 230a kk.

5. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Julię Przyłębską w związku z przekroczeniem uprawnień, działając na szkodę interesu publicznego, co wyczerpuje znamiona Art. 231 kk.


6. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Michała Dworczyka, Marka Bućko, Krzysztofa Gaja w związku z ujawnieniem informacji niejawnych, co wyczerpuje znamiona Art. 265 kk. w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2020 o ochronie informacji niejawnych.


7. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Michała Dworczyka, Marka Bućko, Krzysztofa Gaja w związku z ujawnieniem oraz wykorzystaniem informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, co wyczerpuje znamiona Art. 266 §1 kk. w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2020 o ochronie informacji niejawnych.


8. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Dominika Rozkruta w związku z zajmowaniem się działalnością jednostki organizacyjnej, wyrządzając szkody majątkowe, co wyczerpuje znamiona Art. 296 kk.


9. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Michała Kuczmierowskiego, Tadeusza Rydzyka i Annę Bielecką w związku z nadużyciem uprawnień, stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji oraz niedopuszczalną czynność preferencyjną, co wyczerpuje znamiona Art. 296a kk.


10. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka w związku z użyciem za autentyczny podrobionego dokumentu, co wyczerpuje znamiona Art. 270 §1 kk.


11. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia o przestępstwie ściganym z
urzędu, pomimo świadomości tego, że je popełniono, co wyczerpuje znamiona Art. 304 part. 2 kpk w zw. z art.231par. 1 kpk §1.

12. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka w związku z działaniem na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej, co wyczerpuje znamiona Art. 129 kk.

Afera mailowa z udziałem najważniejszych osób w państwie to jeden, wielki akt oskarżenia wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Z dostępnych publicznie maili, których prawdziwości nigdy oficjalnie nie zaprzeczono, wyłania się obraz państwa PiS, w którym korupcja polityczna jest normalnym narzędziem sprawowania władzy, a w obsadzanie stanowisk zaangażowana jest szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej oraz biznesmen Tadeusz Rydzyk.


To obraz państwa, w którym powołuje się na stanowiska ludzi bez kompetencji, wiedząc, że mogą oni doprowadzić do ruiny spółki, którymi będą zarządzać, a marnotrawstwo pieniędzy publicznych i związane z nim nadużycia są na porządku dziennym.


To obraz państwa, w którym interes publiczny zawsze przegrywa z interesem partykularnym i partyjnym, gdzie wokół publicznego majątku toczy się wewnętrzna walka o władzę pomiędzy ludźmi Sasina, Błaszczaka, Ziobry i Morawieckiego każdemu z nich trzeba “coś dać”, żeby władza mogła dalej trwać.

To obraz państwa, w którym urzędnicy i najważniejsze osoby sprawujące władzę robią wszystko by ukryć prawdę, kłamać lub przemilczeć problemy, wobec których obowiązkiem jest podjęcie działań lub poinformowanie o nadużyciach odpowiednich służb.

To obraz państwa, w którym fałszuje się dokumenty i nie istnieje pojęcie prawdziwej tajemnicy państwowej, czym naraża się Polskę na zagrożenie zewnętrznych ataków.


Skalę tych przestępstw i nieprawidłowości zawiera obszerna korespondencja mailowa, która oprócz nieetycznych i niemoralnych postaw rządzących stanowi bogatą dokumentację zjawisk noszących znamiona popełnienia przestępstwa.”

To cześć tego dokumentu posła Szłapki.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button