KATOWICE

AED w każdej komendzie Policji województwa śląskiego

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)

Wielu z nas już udzielało lub będzie komuś udzielać pierwszej pomocy.

Jej podstawy powinien znać każdy, gdyż w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i braku oddechu, każda sekunda jest niezmiernie ważna. Aby zwiększyć szanse na przeżycie ratowanej osoby, najlepszym rozwiązaniem jest użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego. Urządzenia te coraz częściej można spotkać w budynkach instytucji publicznej. Wkrótce z pomocy automatycznego defibrylatora będzie można również skorzystać w każdej komendzie Policji województwa śląskiego.

Gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzenie ucisków klatki piersiowej i użycie AED w ciągu 3 do 5 minut od utraty przytomności, daje ratowanej osobie nawet 70% szans na przeżycie. Czym właściwie jest AED?

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w każdej komendzie Policji województwa śląskiego (fot. policja)

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. sztab. Michała Szczęśniaka nastąpiło przekazanie 32 defibrylatorów wraz z wyposażeniem wszystkim komendom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego. Wcześniej został udzielony instruktaż przez Adriana Ucińskiego z Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa, który dotyczył między innymi postępowania w przypadku użycia AED w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia oraz wyboru i właściwego oznakowania miejsca w komendzie, w którym zostanie zamontowany defibrylator. Urządzenia zostaną umieszczone w pobliżu pomieszczeń służby dyżurnej – miejsca obsługi interesantów. To tutaj policjanci pełnią służbę przez całą dobę, dlatego w przypadku gdy na terenie jednostki Policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w każdej komendzie Policji województwa śląskiego (fot. policja)

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w każdej komendzie Policji województwa śląskiego (fot. policja)

Warty podkreślenia jest fakt, iż garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Automatyczne defibrylatory po przekazaniu trafiły do wszystkich komend w województwie.
(KWP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button