POLSKA

23. rocznica członkostwa Polski w NATO

Sojusz Północnoatlantycki

Polska została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 roku.

Marszałek Senatu RP o 23. rocznicy członkostwa Polski w NATO

Z okazji przypadającej 12 marca br. 23. rocznicy członkostwa Polski w NATO Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wystosował okolicznościowe przesłanie:

„Dziś obchodzimy 23. rocznicę przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego – sojuszu, który, obok członkostwa w Unii Europejskiej oraz trwałej więzi ze Stanami Zjednoczonymi, jest najmocniejszym spoiwem naszego państwa ze światem Zachodu.

W szczególnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajduje się Polska, zwłaszcza dziś, w kontekście brutalnego ataku Rosji na Ukrainę, to właśnie NATO jest najsilniejszym gwarantem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Wstępując do NATO 23 lata temu, nawet nie przypuszczaliśmy, z jak wielkimi wyzwaniami przyjdzie nam się mierzyć. Dziś jako kraj wschodniej flanki Sojuszu, jesteśmy zjednoczeni nie tylko z zachodem, ale także z milionami naszych ukraińskich sióstr i braci, naszych sąsiadów, którzy w tym strasznym czasie znajdują u nas schronienie.

Jubileusz ten ma więc wyjątkowe znaczenie – przez jego celebrowanie chcemy wyrazić wdzięczność za solidarną postawę naszych natowskich przyjaciół, a Putinowi pokazać, że granice Sojuszu są absolutnie nienaruszalne. Zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” jest naszą gwarancją i naszą bronią.

Niezwykle cieszy mnie, że senacka uchwała, upamiętniająca historyczne znaczenie i doniosłość aktu przystąpienia Polski do NATO, została przyjęta jednogłośnie. Jest to symboliczny przykład tego, że bezpieczeństwo i narodowa jedność są ze sobą nierozerwalnie związane.

Jako Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pragnę wyrazić wolę konsekwentnego wzmacniania więzi transatlantyckich oraz kontynuowania solidarnego przeciwdziałania agresji rosyjskiej i udzielania Ukrainie wszechstronnego wsparcia.”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (fot. Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu)

O NATO

23 lata temu, 12 marca 1999 r. w Independence w stanie Missouri, ówczesny minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright podpisany akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Udział w sojuszu obronnym wspólnie z gospodarczymi i militarnymi potęgami świata zadecydował o umocnieniu bezpieczeństwa Polski i jednocześnie stał się wyrazem międzynarodowego uznania dla zmian, jakie zaszły w naszym kraju po 1989 r.

Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego wraz z Czechami i Węgrami.

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization – NATO) powstała w 1949 r. na mocy podpisanego w Waszyngtonie przez 12 państw Traktatu Północnoatlantyckiego. Szczególną rolę w funkcjonowaniu NATO pełni, zapisana w art. 5 Traktatu, klauzula wzajemnej obrony. Przewiduje ona, że atak na jednego lub więcej sojuszników będzie oznaczał atak na wszystkich członków Sojuszu.

Obecnie w skład NATO wchodzi 30 państw.

Przez 23 lata nasza pozycja w NATO stale rosła a Polska jest postrzegana jako wiarygodny i solidny sojusznik. Polscy żołnierze aktywnie uczestniczą w misjach i operacjach wojskowych NATO, służą także w strukturach wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance – na Łotwie i w Rumunii. Na terytorium Polski znajdują się elementy struktury NATO – w Szczecinie, Elblągu, Bydgoszczy i Krakowie. Dzięki regularnym ćwiczeniom z sojuszniczymi państwami, Siły Zbrojne RP są w pełni interoperacyjne i spełniają standardy NATO, a nasz kraj jako jeden z niewielu członków Sojuszu inwestuje we własne zdolności poprzez wydatki na obronność na poziomie ponad 2,3% PKB.

W Polsce w Bemowie Piskim stacjonuje wielonarodowa batalionowa grupa bojowa w ramach inicjatywy eFP (enhanced forward presence) z USA jako państwem ramowym. Ponadto służą tam sojusznicy z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Na co dzień grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Podobnie jak w przypadku pozostałych batalionowych grup bojowych eFP w Europie, jej działania są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód w Elblągu.

Statutowym celem NATO jest gwarantowanie wolności oraz bezpieczeństwa państw członkowskich Sojuszu przy użyciu środków politycznych i wojskowych.

Punktem zwrotnym w najnowszej historii NATO była agresja Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Od tego czasu, kluczowym elementem jego działań stały się odstraszanie i obrona kolektywna przed ewentualną agresją. Na Szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. podjęto decyzję o rozmieszczeniu w Polsce i państwach bałtyckich, a także w Rumunii batalionowych grup bojowych.

Obecnie w sytuacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Sojusz wzmacnia swoich sojuszników na wschodniej flance NATO oraz monitoruje potencjalne zagrożenia. W ramach wzmocnienia polityki odstraszania, do Polski zostały przerzucone w lutym br. dodatkowe pododdziały amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej, które intensywnie realizują plan ćwiczeń wraz z Wojskiem Polskim.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button