Posłowie zdecydowanie potępiają wszystkie formy przemocy seksualnej oraz fakt, że są one tolerowane.

Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)Parlament Europejski (fot. © European Union 2017 - European Parliament)

Sprawcy powinny być ukarani, dodają posłowie.

  • Wezwanie do opracowania strategii UE przeciwko przemocy seksualnej
  • Środki wspomagające raportowanie przemocy, szczególnie, jeśli chodzi o osoby najbardziej bezbronne
  • Wniosek o utworzenie grupy niezależnych ekspertów w celu zbadania sytuacji w PE

Parlament ponawia swoje wezwanie z 2014, żeby Komisja europejska przygotowała propozycję unijnej strategii, zawierającej propozycję legislacyjną zawierającą wiążące instrumenty, zapobiegającą przemocy wobec kobiet, włącznie z przemocą seksualną oraz nadużyciami wobec kobiet i dziewcząt.

Walka z molestowaniem seksualnym, obejmuje również kampanie uświadamiające i rozwiązywanie problemów związanych z milczeniem poszkodowanych i społeczną stygmatyzacją, podkreślono w tekście.

Rezolucję przyjęto 580 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 27 wstrzymujących się od głosu.

Molestowanie seksualne w Parlamencie

Parlament powinien niezwłocznie sprawdzić niedawne zarzuty dotyczące molestowania seksualnego oraz nadużyć, wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla pracowników oraz posłów, na temat szacunku i godności w pracy, prowadzić poufny rejestr spraw, stworzyć grupę zadaniową złożoną z niezależnych ekspertów oraz ulepszyć procedury oraz sposób udzielania wsparcia ofiarom, podczas postępowania w Parlamencie lub/i z udziałem lokalnej policji.

Państwa członkowskie powinny również zbadać sytuację w parlamentach krajowych i podjąć odpowiednie kroki, uważają posłowie. „Politycy powinny być wzorem do naśladowania, w zapobieganiu i zwalczaniu molestowania seksualnego, w parlamentach i poza nimi”, stwierdzili posłowie.

Fakty

Zgodnie z badaniami Agencji Praw Podstawowych UE na temat przemocy wobec kobiet, z 2014 roku:

  • jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy seksualnej w swoim dorosłym życiu
  • do 55% kobiet było molestowanych seksualnie na terenie UE
  • 32% ofiar w UE, powiedziało, że sprawcą był szef, kolega lub klient, 75% kobiet pracujących na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji lub kierowniczych było molestowanych, tak jak 61% kobiet pracujących w usługach
  • 20% młodych kobiet (18-29) w UE-28 doświadczyło molestowania seksualnego w sieci
  • jedna na dziesięć kobiet była ofiarą molestowania lub nękania przy użyciu nowych technologii

(org.)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!