Przed lipcowym szczytem w Brukseli ze stolicy Polski płynie głos parlamentarzystów z państw NATO, który potwierdza jedność Sojuszu i podkreśla, że atak na jednego sojusznika to agresja na całą organizację.

Sekretarz Generalny NATO z prezydentem Dudą. Spacer w ogrodach Belwederu (fot. Jakub Szymczuk/KPRP)Sekretarz Generalny NATO z prezydentem Dudą. Spacer w ogrodach Belwederu (fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

Trwającą od piątku w Sejmie i Senacie wiosenną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO zwieńczyło posiedzenie plenarne z udziałem przedstawicieli najwyższych rangą władz Polski i sekretarza generalnego Sojuszu. - Mimo różnic politycznych i historycznych między sojusznikami, NATO trwa przy zobowiązaniu do wspólnej obrony - przekonywał Jens Stoltenberg.

W swoim wystąpieniu szef Sojuszu mówił m.in. o decyzjach, jakie mają podjąć przywódcy państw na szczycie w Brukseli. Jens Stoltenberg podkreślał potrzebę zdecydowanego stanowiska wobec Rosji przy gotowości do dialogu oraz zwracał uwagę na współpracę z Unią Europejską. Sekretarz Generalny przypomniał, że na szczycie w Warszawie w 2016 r. zapadły ważne rozstrzygnięcia, które przekształciły i zmieniły Sojusz, w szczególności o rozmieszczeniu czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych na wschodniej flance. - Musimy nadal dostosowywać się do sytuacji zmieniając NATO, bo jest to najbardziej udany sojusz w historii, zawsze był zdolny do zmian w miarę zmieniającego się świata. Szczyt w Warszawie to potwierdził - zaznaczył.

Wśród wyzwań wymienił coraz aktywniejszą Rosję, która miesza się w procesy demokratyczne, odpowiada za cyberprzestępczość, inwestuje w nowoczesne rozwiązania wojskowe i dokonała nielegalnej aneksji Krymu oraz destabilizuje Ukrainę. Jens Stoltenberg wyraził nadzieję, że z kolejnego szczytu wyjdzie mocny przekaz dotyczący Rosji i dwutorowego podejścia wobec niej - odstraszania oraz obrony, ale i gotowości do dialogu.

Prowadzący obrady przewodniczący Zgromadzenia Paolo Alli zwrócił uwagę na udział Polski w czołowych operacjach NATO i wywiązywanie się z zobowiązania dotyczącego przeznaczania 2 proc. PKB na obronność. - Dyskusje, które toczyły się w ostatnich dniach w polskim parlamencie, pozwoliły lepiej zrozumieć wkład Polski do Sojuszu oraz lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie - podkreślił Włoch. Jak powiedział, jeden z kluczowych polskich interesów dotyczy agresji wschodniego sąsiada i rewizjonistycznej polityki. Przypomniał, że od 2014 r. NATO znacznie wzmocniło wspólną obronę i postawę odstraszania na Wschodzie, tak by zniechęcić dalsze agresywne działania ze strony Rosji. Ocenił, że obecność sił Sojuszu jest bardzo jasną demonstracją i wykazaniem solidarności Sojuszu z Polską. - Pokazuje to, że wszystkie państwa członkowskie uznają polską granicę jako granicę wschodnią NATO a tym samym są gotowe jej bronić - zaznaczył Paolo Alli.

Podczas obrad w Warszawie parlamentarzyści z krajów członkowskich i partnerskich NATO dyskutowali na temat najpoważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa oraz obronności, w szczególności ze strony Rosji i terroryzmu, a także pracowali nad raportami dotyczącymi tych kwestii w ramach komisji: Politycznej, Obrony i Bezpieczeństwa, Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa, Ekonomicznej i Bezpieczeństwa oraz Nauki i Technologii. Poniedziałkowe posiedzenie plenarne, wieńczące czterodniową sesję w gmachu polskiego parlamentu, zakończyło się przyjęciem przez delegatów deklaracji potwierdzającej jedność i wiarygodność NATO na zaplanowanym na lipiec szczycie Sojuszu w Brukseli.

Spotkanie Prezydenta RP z Sekretarzem Generalnym NATO

28 maja 2018 roku w Belwederze odbyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

- Nie ma między nami żadnych rozbieżności, zgadzamy się co do wszystkich głównych celów, które Sojusz Północnoatlantycki powinien w najbliższych latach realizować - powiedział po poniedziałkowych rozmowach z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem Prezydent Andrzej Duda.

Na konferencji prasowej po spotkaniu ze Jensem Stoltenbergiem w Belwederze Andrzej Duda pokreślił, że tematem ich rozmowy były sprawy najistotniejsze z punktu widzenia "działań Sojuszu przewidywanych na najbliższe lata", a także nadchodzących spotkań: tzw. bukaresztańskiej dziewiątki oraz szczytu NATO w Brukseli.

- Nie ma pomiędzy nami żadnych rozbieżności; zgadzamy się właściwie z panem sekretarzem co do wszystkich głównych celów, które Sojusz powinien w najbliższych latach realizować, co do pewnego profilu, który został przyjęty - podkreślił Prezydent, wskazując m.in. na wspólną satysfakcję związaną z dynamiczną realizacją postanowień szczytów NATO w Walii i w Warszawie.

Andrzej Duda zaznaczył jednocześnie, że w kontekście zbliżającego się szczytu w Brukseli musimy myśleć "o kolejnych decyzjach, które zostaną tam podjęte, w przedmiocie sprawności funkcjonowania Sojuszu, tzn. reagowania, które będzie następowało po tym momencie, kiedy doszłoby do ewentualnego zaangażowania militarnego sił wysuniętej obecności, po to, żeby te siły zostały wzmocnione kolejnymi".

Jens Stoltenberg podkreślił z kolei, że Polska jest bardzo silnym sojusznikiem NATO. - Polska uczestniczy i przyczynia się do naszego wspólnego bezpieczeństwa na wiele sposobów, w tym przeznacza 2 proc. PKB na obronność - mówił.

Wskazał również na to, że Polska jest gospodarzem wielu grup bojowych NATO oraz przyczynia się do grupy bojowej, jaką Sojusz ma na Litwie. Jest również gospodarzem obrony przeciwrakietowej NATO - dodał Jens Stoltenberg.

Sekretarz Generalny stwierdził, że szczyt NATO, który odbywał się w Warszawie w 2016 r. był bardzo ważny, ponieważ zapadły na nim decyzje, które przekształciły i zmieniły NATO. - Głównym wynikiem tego szczytu było przede wszystkim zwiększenie naszej obecności we wschodnich częściach Sojuszu, w postaci czterech grup batalionowych w krajach bałtyckich - Polsce, krajach Morza Czarnego i na Bałkanach - wskazał.

Część wystąpienia Prezydenta RP na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

"Raz jeszcze, w imieniu Polski i Polaków, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na posiedzeniu w Warszawie. Gromadzą się Państwo w mieście i stolicy kraju, mogącego stanowić symbol dramatycznych dziejowych procesów, które znalazły się u źródeł utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także symbol zwycięstwa tych wartości, za którymi wspólnie się opowiadamy.

To Tutaj, w Polsce, wraz z agresją hitlerowskich Niemiec na nasz kraj, rozpoczęła się druga wojna światowa. Warszawa podczas tej wojny, po heroicznym boju w powstaniu warszawskim, została niemal całkowicie zburzona – ale potrafiła się odbudować, odrodzić się do nowego życia. Chcę podkreślić, że goszczą Państwo w naszym kraju w chwili szczególnej, w roku wielkiego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Historia Polski i Polaków, narodu nieugięcie przywiązanego do wolności, dzielnie walczącego z przeciwnościami losu i odnoszącego dziejowe zwycięstwa, jest ogromnie inspirująca także w sensie uniwersalnym.

Symbolem jest również to, że tutaj w Warszawie, w Polsce włączonej wbrew swej woli do bloku wschodniego, podpisany został Układ Warszawski – jeden z zasadniczych czynników zimnej wojny i podziału XX-wiecznego świata. I również stąd, z Polski, w wyniku bezkrwawej rewolucji „Solidarności” popłynął impuls do zwycięstwa wolności i demokracji, do zburzenia zimnowojennego porządku, do zburzenia Muru Berlińskiego, do zjednoczenia Europy. W herbie Warszawy widnieje syrena trzymająca tarczę i miecz. Oznacza to nieustanną gotowość do obrony tego miasta. Także do obrony naszej wizji świata, opartej na fundamentalnych ludzkich wartościach. Właśnie taka gotowość – wspólnie przez nas deklarowana i podtrzymywana – jest kluczową domeną NATO. Miało to swój silny wydźwięk podczas szczytu NATO w 2016 roku, którego mieliśmy zaszczyt być gospodarzem tutaj w Warszawie. Podjął on i rozwinął ważne, wręcz przełomowe postanowienia, decydujące o kształcie naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Cieszę się, że mogę dziś, w Warszawie, wystąpić na Forum Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przede wszystkim chciałbym serdecznie  podziękować Panu Przewodniczącemu Paolo Allemu za jego ogromny wkład w funkcjonowanie Zgromadzenia. Dziękuję parlamentarzystom ze wszystkich państw sojuszniczych.

Zgromadzenie Parlamentarne stanowi istotny element demokratycznej kontroli nad działaniami Sojuszu. Jako reprezentanci wolnych społeczeństw, tworzących wspólnotę euroatlantycką, przyczyniają się Państwo nie tylko do wzmocnienia wiarygodności i siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także do lepszego zrozumienia przez opinię publiczną w Waszych krajach znaczenia NATO dla bezpieczeństwa Europy i Ameryki Północnej.

Zbliżający się szczyt NATO w Brukseli będzie kolejnym krokiem na drodze wzmacniania Sojuszu. Decyzje na nim podjęte powinny odnosić się do pięciu obszarów: wzmocnienia odstraszania i obrony, adaptacji na Południu, relacji z Rosją, współpracy NATO-UE oraz sojuszniczej polityki partnerstwa.
Mam nadzieję, że rozmowy prowadzone w Warszawie w ciągu ostatnich dni były dla Państwa owocne i inspirujące. Ze swojej strony zapewniam, że dyskusja na forum Zgromadzenia Parlamentarnego NATO jest w Polsce uważnie obserwowana. Płynące z niej wnioski zostaną wykorzystane przy formułowaniu stanowiska Polski w zasadniczych kwestiach dotyczących naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wkład, jaki każdy z Państwa wnosi w nasze wspólne obrady. Warszawskie posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO potwierdza odpowiedzialność i skuteczność Sojuszu, zbudowane na naszym porozumieniu i współdziałaniu. Mam nadzieję, że wywiozą Państwo z Warszawy dobre,  i miłe wspomnienia oraz poczucie wartości wykonanej tutaj pracy dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa."
(Sejm, KP)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!