„W dyskusji o nowym Prawie Łowieckim trzeba wziąć pod uwagę racje zarówno rolników, ekologów jak i myśliwych.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i przedstawiciele różnych organizacji (fot. MOS)Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i przedstawiciele różnych organizacji (fot. MOS)

Podkreślam, że jesteśmy otwarci na opinie i argumenty różnych środowisk. Zależy nam, aby wszystkie zainteresowane strony mogły się wypowiedzieć” – stwierdził minister Henryk Kowalczyk, podsumowując spotkanie ws. nowelizacji Prawa łowieckiego.

Minister Henryk Kowalczyk wysłuchał postulatów środowiska myśliwych dotyczących zmian w Prawie łowieckim.
„Prace nad kształtem nowego Prawa Łowieckiego budzą emocje. Istnieje tu wiele różnych, często sprzecznych interesów. Najważniejsze jest znalezienie kompromisu, dlatego musimy prowadzić otwartą dyskusję i wysłuchać argumentów różnych stron” – podkreślił minister Kowalczyk.
„Dzisiejsze spotkanie to dobry sygnał do dalszej pracy nad wprowadzeniem zmian w Prawie Łowieckim” – dodał.

Dotychczasowe rozmowy o Prawie Łowieckim

19 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat zmian w Prawie łowieckim. W rozmowach udział wzięli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski, a także przedstawiciele organizacji ekologicznych, rolników, leśników i myśliwych.

Ich efektem były przygotowane przez Ministerstwo Środowiska rekomendacje do nowelizowanej obecnie ustawy Prawo łowieckie.

Rekomendacje do Prawa łowieckiego

Ministerstwo Środowiska doprecyzowuje przedstawione rekomendacje do nowelizowanej obecnie ustawy Prawo łowieckie.

Odnosząc się do odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, od zabudowań mieszkalnych - Ministerstwo Środowiska rekomenduje, by odległość ta wynosiła 150 m od zabudowań. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań.

„Rekomendujemy podwyższenie obecnie obowiązującej odległości na tyle, aby zachować możliwość dalszego prowadzenia gospodarki łowieckiej” – mówi minister Henryk Kowalczyk.

Minister zwraca uwagę, że proponowane przez organizacje ekologiczne ustalenie tej odległości na poziomie 500 m spowodowałoby, że polowania możliwe byłyby jedynie w dużych kompleksach leśnych. „To z kolei uniemożliwiłoby skuteczną redukcję populacji zwierzyny, w tym dzika w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz powodowałoby ogromne szkody w rolnictwie” – dodaje minister Kowalczyk.

Nawiązując do propozycji składanych przez stronę społeczną, Minister Środowiska proponuje również zmiany w kwestii wyłączania nieruchomości z granic obwodu łowieckiego. Zgodnie z nimi obywatel miałby możliwość wyłączenia swojej nieruchomości bez podawania przyczyny na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Odnośnie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego Ministerstwo Środowiska proponuje, by to Minister Środowiska powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego oraz zatwierdzał statut PZŁ. W opinii szefa resortu środowiska Henryka Kowalczyka pozwoli to na wzmocnienie instrumentów nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

„Rekomendujemy również, by ponownie rozpatrzyć kwestie odszkodowań w zakresie przejęcia przez PZŁ zobowiązań kół łowieckich z tytułu niewypłacanych w terminie odszkodowań za szkody łowieckie. Jeżeli koło łowieckie nie wypłaci go w terminie, obowiązek ten – zgodnie z ustawą – przeszedłby na Polski Związek Łowiecki z zachowaniem możliwości zwrotnego roszczenia od koła łowieckiego” – dodaje minister Kowalczyk.

W rekomendacjach Ministerstwa Środowiska zostały także poruszone kwestie składu zarządów PZŁ. Zgodnie z proponowanymi zmianami w skład organów PZŁ, a także zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie będą mogły wchodzić osoby, które pracowały na rzecz organów bezpieczeństwa, o których mowa w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
(MOS)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!