Polska

Ile czasu zajmuje kierowcy spojrzenie na dzwoniący telefon komórkowy/smartfon? Jedną, dwie, trzy sekundy?

Czytaj więcej...

Meteorolodzy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla jedenastu województw.

Czytaj więcej...

Po przeprowadzonych konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz po analizie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją tych przepisów.

Czytaj więcej...

Od 2015 roku na polecenie rządu ponad 32 tysiące policjantów ochraniało miesięcznice smoleńskie.

Czytaj więcej...

W Warszawie, na konferencji prasowej Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawili wstępną informację i ocenę funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę.

Czytaj więcej...

1 200 000 osób musi w tym roku wymienić, bądź wyrobić dowód osobisty.

Czytaj więcej...