Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydent Andrzej Duda (fot. Grzegorz Wojtal)Prezydent Andrzej Duda (fot. Grzegorz Wojtal)

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Trybunał Konstytucyjny ma orzekać w pełnym składzie minimum 13 na 15 sędziów TK. Tutaj orzeczenia będą zapadać większością 2/3 głosów, a rozpatrywanie spraw będzie według kolejności ich wpływu. Na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości, jeden z nich, będzie mógł wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK.

Siedzibą TK zostaje Warszawa.

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!