21 i 22 czerwca 2018 roku na terenie całego kraju policjanci wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili akcję przeciw handlarzom dopalaczami.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. pras.)Zdjęcie ilustracyjne (fot. pras.)

Kontrole i inne działania polegały m.in. na sprawdzeniu podejrzanych punktów stacjonarnych, sprawdzeniu mieszkań związanych ze sprzedażą internetową oraz realizacji wcześniej rozpoczętych działań przeciw dilerom. W ich wyniku m.in. zatrzymano 40 osób, którym przedstawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy Prawo farmaceutyczne.

W trakcie czynności prowadzonych w trybie administracyjnym przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowano 422 wcześniej wytypowane punkty, z czego w żadnym z nich nie ujawniono tzw. dopalaczy, co potwierdza wycofywanie się ze stacjonarnych punktów sprzedaży przez handlarzy. W czynnościach administracyjnych brali udział pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którym pomocy, zgodnie z Porozumieniem z dnia 26 października 2011 roku o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych, udzielali policjanci.

W trakcie czynności prowadzonych w trybie procesowym przez funkcjonariuszy Policji, przy udziale pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przeszukano 90 pomieszczeń i 69 pojazdów. Zatrzymano łącznie 40 osób.

W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczono 226 opakowań ze środkami zastępczymi, 1016 gramów suszu, 5,5 kg proszku i 294 tabletki będących środkami zastępczymi o nieustalonym składzie. Zlikwidowano 9 plantacji konopi, gdzie zabezpieczono 1077 krzewów konopi innych niż włókniste. Ponadto policjanci znaleźli u podejrzanych osób 1,9 kg marihuany, 73,6 gramów amfetaminy i 12,6 gramów MDMA i metamfetaminę.

Zatrzymanym osobom w ramach postępowań przygotowawczych przedstawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy Prawo farmaceutyczne.  Decyzją sądu jedna osoba została tymczasowo aresztowana, jedna została objęta dozorem Policji, dwie poręczeniem majątkowym.

Tymczasowo na poczet przyszłych kar zajęto również mienie ruchome na łączną kwotę 17 490 złotych.

Efekty procesowe przeprowadzonych działań mogą ulec zmianie w zależności od wyników badań fizykochemicznych zabezpieczonych substancji. Należy podkreślić, że ograniczenie sprzedaży środków zastępczych jest wynikiem systematycznych działań Policji, wykonywanych w ramach działań własnych oraz działań Policji wykonywanych wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto w ramach realizacji spraw narkotykowych w okresie styczeń-maj 2018 roku KWP/KSP zabezpieczyło 178,8 kg oraz 2185 opakowań zawierających środki zastępcze tzw. dopalacze.


W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):
- ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,
- stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,
- ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:
- zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,
- wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),
- zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.
(KGP/PIS)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!