Zbliża się majówka. Wielu Polaków szykuje się na wyjazd, podczas którego będą jadać w restauracjach.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. org.)Zdjęcie ilustracyjne (fot. org.)

Jak pokazują wyniki kontroli Inspekcji Handlowej, nie zawsze można wierzyć temu, co napisano w karcie dań. Zdarza się, że kucharze używają tańszych składników lub nakładają mniejsze porcje.

Ogólnopolska kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. Inspektorzy sprawdzili 160 restauracji, barów, smażalni ryb, gospód, pizzerii i podobnych lokali położonych w miejscowościach turystycznych lub przy drogach dojazdowych do nich. IH wybrała je na podstawie skarg i ustaleń z poprzednich kontroli, a pozostałe – losowo. Inspektorzy zwracali uwagę m.in. na rzetelność obsługi, jakość potraw i napojów, warunki ich przechowywania oraz sposób informowania o cenach. Nieprawidłowości stwierdzili aż w 127 lokalach (79,4 proc.). Najczęściej dotyczyły zamiany składników oraz niepodawania pełnej informacji o cenach i składnikach.

- Kontrola wykazała, że jakość potraw i rzetelność obsługi w restauracjach w miejscowościach wypoczynkowych pozostawiają dużo do życzenia. Zdarza się, że turyści są tam wręcz oszukiwani. Dostają tańsze mięso, ryby lub sery niż obiecano im to w menu, a porcje bywają niedoważone – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sumie inspektorzy sprawdzili 4018 partii produktów. Różnego rodzaju zastrzeżenia mieli do 1743 partii (43,4 proc.).

Główne nieprawidłowości:

  1. Zamiana składników w 46 lokalach, np.:

- droższe mięso zastępowano innym: kebab z baraniną nie zawierał ani grama baraniny, w pierogach z farszem jagnięco-wołowym było tylko mięso wołowe, a w gyrosie drobiowym - wieprzowina,

- nie zgadzały się gatunki ryb: kucharze serwowali tańszą limandę żółtopłetwą jako droższą solę, a plamiaka jako dorsza,

- zamiast fety i oscypka (które, zgodnie z unijnymi przepisami, są Chronionymi Nazwami Pochodzenia) klienci dostawali tańsze sery, najczęściej odpowiednio ser sałatkowy Favita i roladę ustrzycką,

- napój instant o smaku czekoladowym udawał gorącą czekoladę, a nektar ananasowy - sok.

  1. Zbyt małe porcje w 17 lokalach, np.:

- grillowane mięso indyka ważyło 106 g i 109 g zamiast deklarowanych w menu 160 g,

- w placku po zbójnicku z wołowiną inspektorzy stwierdzili 43 g i 49 g mięsa na deklarowane 120 g,

- porcja okonia zawierała 137 g mięsa ryby zamiast deklarowanych 200 g.

  1. Niewłaściwe przechowywanie potraw, np.:

- w 20 lokalach inspektorzy znaleźli towary przeterminowane, m.in. przyprawy, przetwory mięsne, sery,

- w 10 lokalach w jednej lodówce w odkrytych naczyniach sąsiadowały ze sobą wyroby gotowe (bigos, flaki, surówki) i np. rozmrożona ryba, surowe mięso, twaróg,

- w 10 lokalach były brudne podłogi, urządzenia chłodnicze i sprzęt stykający się z żywnością.

  1. Nieprawidłowe podawanie cen w 50 lokalach – w cenniku brakowało informacji, ile dania lub napoju dostaniemy za daną kwotę.
  2. Złe oznakowanie – 1632 partie produktów na 2284 sprawdzone (71,5 proc.), np.:

- brak wykazu składników, zwłaszcza w przypadku żywności bez opakowania,

- nieinformowanie konsumentów o alergenach.

Kary dla przedsiębiorców

Inspekcja Handlowa ukarała 25 osób odpowiedzialnych za sprzedaż zafałszowanej lub złej jakości żywności. Kary za to wyniosły w sumie 28,1 tys. zł. Efektem kontroli było też 45 mandatów na łączną kwotę 8,6 tys. zł. Dostali je m.in. właściciele lokali, w których panowały złe warunki sanitarne, były przeterminowane produkty czy niezalegalizowane wagi. IH skierowała też do sądu 13 wniosków o wymierzenie kar za nierzetelną obsługę (oszustwo) lub przygotowywanie potraw z przeterminowanych produktów.

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Jak każdego roku, w sezonie letnim 2017 wzmożonym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej objęte zostały obiekty żywienia zbiorowego, głównie restauracje i punkty małej gastronomii. Wyniki tych kontroli obejmują one przede wszystkim 3 województwa, w których ruch turystyczny w okresie letnim jest największy: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Państwowa Inspekcja Sanitarna najczęściej stwierdzała nieprawidłowości dotyczące wymagań higienicznych, zdrowia i higieny personelu, przeterminowania i braku identyfikowalności żywności. Za każdym razem podejmowała działania, aby je wyeliminować, nakładała kary oraz mandaty. Także w tym roku Państwowa Inspekcja Sanitarna zapowiada latem wzmożone kontrole.

Kontrole w 2017 r.

W 2017 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorowały ogółem 481 122 obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 80 547 zakładów żywienia zbiorowego otwartego (restauracji, barów, kawiarni itp.). W nadzorowanych obiektach żywienia zbiorowego przeprowadzono 58 746 kontroli sanitarnych, w tym 3300 kontroli interwencyjnych. Wydano 9256 decyzji administracyjnych, w tym 207 decyzji przerwania działalności całego lub części zakładu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 6 601 mandatami, na łączną kwotę 1 529 440 PLN.

Sezon letni 2017 - kontrole w wybranych województwach

Jak każdego roku, w sezonie letnim 2017 wzmożonym nadzorem objęte zostały restauracje, punkty małej gastronomii oraz inne obiekty działające w miejscowościach turystycznych.

Poniższa informacja dotyczy wyników kontroli w trzech wybranych województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, w których ruch turystyczny w okresie letnim jest największy.

W woj. zachodniopomorskim w okresie letnim skontrolowano 2 206 zakładów, w których przeprowadzono 2 628 kontroli sanitarnych w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa żywnościowego. Nieprawidłowości stwierdzono w 603 obiektach, a 10 unieruchomiono ze względu na nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Wydano 180 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektów, a wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi było sprawdzane w trakcie kontroli sanitarnych. Za nieprawidłowości nałożono 365 grzywien w drodze mandatów karnych na kwotę 113 800 PLN. W sezonie letnim zgłoszono 209 interwencji (skarg, zażaleń, doniesień o nieprawidłowościach), z których po przeprowadzeniu niezwłocznych działań kontrolnych - 88 uznano za zasadne, a pozostałe 121 przypadków nie potwierdziło się.

W woj. pomorskim przeprowadzono 1 998 kontroli w nadzorowanych zakładach żywienia zbiorowego otwartego (restauracjach, barach itp.) podczas których stwierdzono nieprawidłowości w 596 obiektach. Wydano 5 decyzji zamknięcia zakładu z powodu stwierdzonych nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono 323 grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 83 100 PLN. Rozpatrzono 136 interwencji zgłoszonych przez konsumentów i stwierdzono, że 71 niezgodności potwierdziło się.

W woj. warmińsko-mazurskim skontrolowanych zostało 1 176 zakładów żywieniowo -żywnościowych. Naruszenia wymogów sanitarno-higienicznych stwierdzono w 455 zakładach oraz wydano 3 decyzje nakazujące zamknięcie obiektu. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości techniczno-sanitarnych w zakładach prowadzono postępowania administracyjne, po zakończeniu których wydano 321 decyzji nakładających na przedsiębiorców obowiązki poprawy warunków techniczno-sanitarnych. Na osoby odpowiedzialne za zaniedbania higieniczno-sanitarne w zakresie utrzymania porządku nałożono 166 mandatów karnych na kwotę 39 650 PLN.

Nieprawidłowości najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli:

· brak zachowania czystości bieżącej pomieszczeń i sprzętu roboczego;

· zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia;

· środki spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia;

· nieprawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych (brak ciągłości łańcucha chłodniczego, brak segregacji środków spożywczych);

· brak orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

· nieprawidłowości dotyczące GHP/GMP oraz systemu HACCP,

· niewłaściwe postępowanie przy gromadzeniu i usuwaniu odpadów;

· brak zachowania identyfikowalności przechowywanych środków spożywczych;

W większości przypadków nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych usuwane były przez przedsiębiorców w krótkim czasie lub egzekwowane przez organy nadzoru. Należy podkreślić, że stwierdzane nieprawidłowości mają różną wagę, w niektórych, rzadkich przypadkach są one bardzo poważne i prowadzą do zamknięcia zakładu, lecz najczęściej są to niezgodności, które mogą być szybko naprawione.

Kontrole w 2018 r.

Jak co roku, również w 2018r w okresie letnim w miejscowościach o natężonym ruchu turystycznym wzmożony zostanie nadzór nad obiektami żywienia zbiorowego (restauracjami, kawiarniami, barami oraz wszelkiego rodzaju gastronomią).

Przedsiębiorco

· Żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji ponoszą właściciele zakładów żywności i żywienia.

· Jesteś odpowiedzialny za stosowanie zasad higieny i zapewnienie bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentowi. Oferowana i stosowana przez Ciebie żywność musi pochodzić z legalnych i bezpiecznych źródeł, być identyfikowalna oraz być prawidłowo oznakowana.

Konsumencie

· Pamiętaj o higienie, myciu rąk oraz przygotowaniu żywności do spożycia zgodnie z informacjami na etykiecie.

· Zwracaj uwagę na warunki, w których przechowujesz zakupioną żywność – szczególnie w okresie letnim (etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma duże znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty, sałatki etc.).

· Nie kupuj żywności niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi).

Wybierasz się do restauracji lub baru? Zwróć uwagę:

  • na cennik – masz prawo wiedzieć przed złożeniem zamówienia, ile wyniesie rachunek i jaką ilość potrawy dostaniesz,
  • na wykaz składników – musi być dostępny, np. w menu, cenniku; zwróć uwagę szczególnie na substancje, które mogą powodować alergie,
  • na zapach i czystość – jeśli masz zastrzeżenia do sali jadalnej, prawdopodobnie w kuchni jest jeszcze gorzej.

Zauważyłeś nieprawidłowości? Skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

(UOKiK,GIS)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!