Właściciele psów i kotów mieszkający w stolicy mogą je poddawać bezpłatnym zabiegom sterylizacji i kastracji.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. org.)Zdjęcie ilustracyjne (fot. org.)

Warszawiacy do wyboru mają 31 lecznic weterynaryjnych znajdujących się w 15 dzielnicach. Kontynuowana jest również akcja bezpłatnego czipowania zwierząt.

W tym roku zwiększyliśmy pulę środków na zabiegi sterylizacji i kastracji o blisko 80%. Szacujemy, że dzięki temu zabiegom będzie mogło zostać poddanych nawet 2500 czworonogów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Ważna jest dla nas konsekwencja w podejmowanych przez nas działach na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt. W ostatnich latach udało się nam znacząco ograniczyć ten problem w naszym mieście. Korzystamy z doświadczeń innych, ale również sami wyznaczamy nowe trendy i standardy na tym polu.

Bardzo się cieszę, że mieszkańcy mogą liczyć na pomoc miasta w opiece nad zwierzętami. Warto pamiętać, że decyzje warszawiaków – zarówno te o adopcji jak i o przeprowadzeniu zabiegów – mają ważny wpływ na ograniczenie zjawiska bezdomności czworonogów – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy. – To dzięki temu „Na Paluchu” jest coraz mniej zwierząt czekających na dom. Ostatnio odnotowaliśmy kolejny rekord – dodaje.

 

Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, jak również ich elektroniczne znakowanie wykonywane jest w 31 lecznicach weterynaryjnych w 15 dzielnicach Warszawy. Ich wykaz można znaleźć tutaj.

ABC zabiegów sterylizacji i kastracji

Miasto Warszawa w latach 2012-2014 współfinansowało, a od 2015 roku w całości pokrywa koszty zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem warszawiaków, a dotychczas zabiegom poddano 8034 czworonogów.

 

Miasto stołeczne Warszawa pokrywa koszty zabiegu obejmujące:

wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,

wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,

zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,

wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

 

W trakcie wizyty kwalifikującej lekarz, po badaniu klinicznym, może stwierdzić konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu). Warszawa nie pokrywa ich kosztów, jak również nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto stołeczne Warszawę jest:

 • okazanie „Karty warszawiaka” lub „Karty młodego warszawiaka” i posiadanie ważnych uprawnień (e-hologramu);
 • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt m.st. Warszawy w 2018 roku”. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych;
 • okazanie dowodu tożsamości;
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota);
 • ukończenie przez zwierzę szóstego miesiąca życia;
 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany).

Dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 

Elektroniczne znakowanie czworonogów

Miasto kontynuuje również akcję bezpłatnego czipowania psów i kotów. W ciągu 11 lat prowadzenia akcji elektronicznemu znakowaniu poddanych zostało ponad 92,5 tysiąca czworonogów. Tylko w 2017 roku zaczipowano 4452 czworonogi.

Czipowanie zwierząt wykonywane jest w tych samych lecznicach co zabiegi sterylizacji i kastracji.

Warunki skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota:

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych;
 • okazanie dowodu tożsamości;
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota);
 • ukończone przez zwierzę 12 tygodni życia.

Dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal (zrzeszonej w European Pet Network): www.safe-animal.eu w terminie do 14 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

(UMW)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
 • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!