W sobotę, 25 listopada w godz. 11.00–18.00 w Centrum Handlowym Promenada (punkt konsultacyjny przy infopunkcie, naprzeciwko wejścia od ul. Ostrobramskiej), na pytania mieszkańców odpowiedzą eksperci Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Punkt konsultacyjny przy infopunkcie (fot. UMW)Punkt konsultacyjny przy infopunkcie (fot. UMW)

- Miejski Rzecznik Konsumentów już od kilkunastu lat działa na rzecz warszawiaków. Corocznie z różnych form jego działań korzystają dziesiątki tysięcy mieszkańców. Najliczniej udzielane są porady i informacje – mówi prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz i dodaje - Przez działania edukacyjne realizowane w ramach kampania „Masz prawo” - chcemy zwrócić uwagę na konieczność dokonywania rozważnych wyborów. Zachęcam do udziału w spotkaniach z naszymi ekspertami, którzy pomogą w konkretnych sprawach konsumenckich.

Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów szukającym bezpłatnej pomocy prawnej, a zarazem chcąc umożliwić warszawiakom dotarcie do informacji z zakresu praw konsumentów nie tylko w urzędzie, ale też poza jego murami,  Miejski Rzecznik Konsumentów m.st. Warszawy w ramach kampanii „Masz Prawo” zaprasza do odwiedzenia punktów konsultacyjnych zorganizowanych w warszawskich Centrach Handlowych. W ostatnią sobotę spotkanie odbyło się z CH Reduta, a już za parę dni z możliwości porady prawnej w sprawach konsumenckich będzie można skorzystać w CH Promenada.

- Miejski punkt konsultacyjny, w którym udzielaliśmy porad w ostatnią sobotę, cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy przychodzili z konkretnymi pytaniami i problemami – mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie i dodaje – Każdego warszawiaka, który chciałby dowiedzieć się więcej na temat swoich praw konsumenckich, a nie może uczestniczyć w kolejnym, sobotnim spotkaniu, zachęcam do wejścia na stronę http://konsument.um.warszawa.pl.  

Skuteczne działania rzecznika budują świadomość konsumentów
Realizowana w latach 2016 – 2017, kampania „Masz prawo” ma charakter edukacyjno – informacyjny, jest kontynuacją dotychczasowych działań rzecznika, jednak w nieco innej formule. Kampania ta jest skierowana do szerszej grupy odbiorców, a jej celem jest  wzrost świadomości mieszkańców stolicy w zakresie praw konsumentów i wiedzy o mechanizmach rynkowych. Kampania została zrealizowana w trzech odsłonach tematycznych dotyczących: zwrotu towaru,  nieuczciwych praktyk, z  jakimi można się spotkać przy zawieraniu umów oraz zasad reklamowania produktów wadliwych. Ważnym elementem kampanii są spotkania ekspertów MRK w warszawskich centrach handlowych. Do tej pory skorzystało z nich wielu warszawiaków, a miejski punkt konsultacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zgłaszali się z konkretnymi problemami i pytaniami z zakresu praw konsumenckich.

Wysoka skuteczność działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie
Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniejsze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne do rozpoznania przez konsumentów – słabszych uczestników rynku. Warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji.

Rzecznik podejmuje także setki interwencji występując do przedsiębiorców, ponadto udziela konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczy reklamacji towarów, świadczenia usług telekomunikacyjnych, wykonywania umów zawieranych z bankami.
Podejmowane przez rzecznika działania, negocjacje prowadzone z przedsiębiorcami przynoszą pozytywne efekty. Ponad 60 % spraw prowadzonych przez rzecznika zakończyło się pomyślnym dla konsumenta zakończeniem sporu.

W latach 2006 – 2017 z pomocy rzecznika skorzystało 270 898 mieszkańców Warszawy, udzielono 240 225 porad, w 18 683 sprawach rzecznik podjęła działania interwencyjne, sporządzono 7 222 opinii i wyjaśnień oraz 1 523 pozwów do sądu. Przed sądem rzecznik działa łącznie na rzecz 3 245 konsumentów, w 183 postępowaniach, w tym 7 grupowych.
(UMW)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!