Warszawa

W Warszawie powstaną trzy parki wybudowane przy wsparciu Unii Europejskiej - Park Akcji „Burza” - wokół Kopca Powstania Warszawskiego, Fort V Włochy oraz Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Czytaj więcej...

W warszawskim zoo przygotowana została nowa wystawa. Na pierwszym piętrze Słoniarni zobaczyć można ekspozycję znalezisk paleobiologicznych z terenu Warszawy.

Czytaj więcej...

Oświata, inwestycje, zakup usług komunikacji publicznej oraz wsparcie rodzin to priorytety w budżecie na 2018 r.

Czytaj więcej...

Miasto opracowało pilotażowy projekt osłonowy „Zielone wsparcie”.

Czytaj więcej...

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków poszerzyło gminną ewidencję zabytków.

Czytaj więcej...

Organizacje nawołujące do nienawiści ze względów narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych, zgodnie z Konstytucją RP, nie mogą legalnie manifestować.

Czytaj więcej...