Zakończono ocenę wniosków w konkursie ogłoszonym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie miasta, w wyniku której zaproszona 20 podmiotów do wykonania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach.

Stadion miejski w rejonie ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego (fot. pras.)Stadion miejski w rejonie ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego (fot. pras.)

Mimo, że w pierwotnym harmonogramie zakładano, że konkurs odbędzie się wcześniej – data zakończenia prac budowlanych zostaje utrzymana, czyli obiekt będzie gotowy w I kwartale 2021 roku.
Wśród firm, które wezmą udział w konkursie są dwa podmioty z Katowic, ale także firmy zagraniczne. Pojawił się także projektant Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, czy firma znana z projektów Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Miejskiego we Wrocławiu i stadionu Legii w Warszawie. Tak szerokie i doświadczone grono daje szansę realizacji doskonałego i funkcjonalnego projektu w Katowicach.

Przypomnijmy, że kompleks sportowy będzie realizowany w obszarze zbiegu ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego, którego dodatkowym atutem jest możliwość rewitalizacji kolejnego obszaru miasta. – Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej "Młoda GieKSa" – oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą ilością boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich (tj. 105 x 68 m) - część z naturalnej murawy, część z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Takie rozwiązanie będzie także korzystne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic Katowic, korzystających z obiektów dzielnicowych. Obecnie dzielą się obiektami z klubami sportowymi. Chcemy, żeby w dzielnicach było więcej czasu na rozgrywki amatorów – dodaje prezydent. A nowy obiekt pozwoli szkolić i trenować zawodników, którzy osiągają co raz lepsze wyniki. - Budujemy wielką GieKSę. Stawiamy na klub, na markę i budujemy ją w formie klubu wielosekcyjnego. Utożsamianie się mieszkańców z  GKS-em jest silne. Stawianie na GKS to dobra inwestycja, co potwierdzają ostatnie sukcesy sportowe – wicemistrzostwo hokeistów czy dobre mecze piłkarzy – mówi Marcin Krupa. Przypomnijmy, że w barwach klubu GKS grają piłkarze, piłkarki, siatkarze, hokeiści, a także dzieci i młodzież.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 000 indywidualnych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 000 indywidualnych miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 x 30 metrów. Do obiektu stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności ok. 2500-3000 widzów. Prognozowane źródła finansowania inwestycji to środki własne oraz inne zwrotne instrumenty finansowe.

Obecnie 20 zakwalifikowanych zespołów, które tworzy łącznie 28 pracowni architektonicznych ma czas na zadawanie pytań do regulaminu konkursu – ten etap potrwa do 20 kwietnia, a następnie do 5 czerwca 2018 roku prace powinny być złożone, tak by 13 czerwca móc rozstrzygnąć konkurs. Kryteria, które będą brane pod uwagę w konkursie to walory urbanistyczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego całego zespołu obiektów, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej - 30%; walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego obiektów kubaturowych, rozwiązania funkcjonalne w skali architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych - 50%; walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%. Zwycięzca w konkursie otrzyma 50 tys. zł  oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przygotowano także nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca, kolejno 30 tys. zł i 20 tys. zł.
 
Harmonogram budowy stadionu
Zadania zrealizowane:
Przeprowadzenie badań geologicznych dla nowej lokalizacji,
Opracowanie założeń przez zespół roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stadionu miejskiego dotyczyły usytuowania przy stadionie dwóch boisk treningowych,
Wyłonienie wykonawcy – katowickie biuro SARP – opracowania obejmującego materiały wyjściowe dla przygotowania konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach oraz ogłoszenie w/w konkursu.

Zadania do zrealizowania:
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w czerwcu 2018 roku,
Negocjacje umowy na prace projektowe, których opracowanie powinno trwać ok. 12 miesięcy i powinno się zakończyć w połowie 2019 roku,
Planowana data ukończenia prac budowlanych to koniec I kwartału 2021 roku – tak, by stadion miejski był gotowy do rozgrywek rundy wiosennej.
(UMK)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!