Pięcioro obywateli Ukrainy, Australijczyk oraz Filipinka ujawnieni zostali we wtorek, 11 lipca, przez funkcjonariuszy ŚlOSG w związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. SG)Zdjęcie ilustracyjne (fot. SG)

Odmową wjazdu na terytorium naszego kraju zakończyła się dla obywatela Ukrainy próba przekroczenia granicy państwowej na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach. Mężczyzna przyleciał z Kijowa i nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu.
Także na katowickim lotnisku podczas kontroli paszportowej ujawniony został obywatel Australii oraz Filipinka. W pierwszym przypadku cudzoziemiec przeterminował swój pobyt na terytorium naszego kraju o blisko miesiąc. Druga z ujawnionych osób nie posiadała ważnej wizy lub innego dokumentu pobytowego, na podstawie których mogłaby przebywać w Polsce legalnie.  
Kontrola legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzona w Gliwicach zakończyła się zatrzymaniem czterech Ukraińców. Wykorzystywali oni posiadane dokumenty pobytowe, z prawem do pracy w Polsce, w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Cudzoziemcy wyjechali na podstawie tych dokumentów turystycznie do Niemiec, Francji i Hiszpanii.
W stosunku do wszystkich osób wszczęto postępowania administracyjne, zakończone już w trzech przypadkach wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.
(sg)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!